بخرید و 15,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

حراج!

مدار لایت

اگر تحت هر شرایطی مدار لایت یا نور صفحه نمایش گوشی یا تبلت خراب شود وغیر قابل تعمیر باشد 
با نصب مدار لایتهای ما نور صفحه نمایش دوباره بر می گردد 

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 3

500,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

70 قلم

معرفی مدار لایت

اگر تحت هر شرایطی مدار لایت نور صفحه نمایش گوشی یا تبلت خراب شود وغیر قابل تعمیر باشد
با نصب مدار لایت ما نور صفحه نمایش دوباره بر می گردد 

با دستور گرفتن از cpuبرای روشن کردن نور صفحه مدار لایت ما دقیقا مثل مدار اصلی عمل می کند
دیگر وقت اضافه صرف حل مشکلات نور صفحه نمایش نکنید 

نحوه پیدا کردن پایه Enهمون پایه فعالسازی

1.اهمتر روی ولتاژ dc قرار میدهیم
2. پروپ منفی به بدنه گوشی یا تبلت وصل می کنیم
3.پروپ مثبت روی قطعات یا نقاط تست پینت قرار می دهیم دستگاه باید روشن باشد زمانی که نور صفحه روشن است ولتاژ روی همون پایه هم موجود است وبعداز تایم که برای دستگاه تنظیم شده است نور صفحه خاموش شد ولتاژ هم روی همون پایه قطع می شود
همون پایه فعالسازی یا پایه enable میباشد

با تست ولتاژ گیری زمانی که نور صفحه
روشن است ولتاژ دارد واگر زمانی که نور صفحه خاموش شد ولتاژ هم قطع میشه این پایه میشه enable

همون پایه فعالسازی که برای روشن کردن نور صفحه از cpuدستور میگیرد

روی گوشی وتبلت این پایه زیاد است کافی است با ولت متر روی تست پینت یا قطعات پرپ مثبت نگه داری اگر ولتاژ داشت وبعدازمدتی یعنی همون تایم که تنظیم شده. ولتاژ قطع شد میشه پایه فعالسازی نور صفحه همون پایه enable